Hvem kan du snakke med?

Alle samtalepartnerne her hos UngPrat har god erfaring i å snakke med unge. Møt de du kan snakke med her:

 

Elisabeth

For meg er det viktig at barn og ungdom skal ha en god og trygg oppvekst. Det betyr mye for meg at barn har det trygt. Jeg har bakgrunn fra ambulansetjenesten, og vet hvor viktig det er at man får hjelp når man trenger det. Jeg vil gjerne prate med deg. Du kan snakke om alt fra problemer med venner til rus og selvskading – i grunnen alt, egentlig.

Grete

Jeg er sykepleier og lærer ved sykepleierutdanningen i Kristiansand. Ellers er jeg mor til seks voksne barn. Dette har lært meg at alle ungdommer noen ganger kan oppleve at livet ikke går på skinner. Dere kan snakke med meg om alt dere har på hjertet, for eksempel at det kan være vanskelig å spise, eller problemer med venner. Det hjelper å sette ord på det, og jeg vil gjerne lytte og gjøre det jeg kan. 

Hermod

Blant annet gjennom jobben som ambulansearbeider og leder for forskjellige ungdomsgrupper i mange år, har jeg blitt godt trenet i å snakke om mange forskjellige utfordringer som kan påvirke hverdagen til barn og ungdom. Jeg liker å lytte, og på en omsorgsfull, trygg og respektfull måte hjelpe barn og unge til å finne løsninger.

Kjellfrid

Jeg har i lang tid jobbet med mennesker som møter utfordringer som i utgangspunktet er ganske hverdagslige, for eksempel å føle seg utenfor, å kjenne seg presset og stresset, å miste troen på seg selv – og masse annet. Jeg tror jeg vet litt om hva som skal til for å være støttende og forståelsesfull når livet virker håpløst. Jeg tekster veldig gjerne med deg.

Tor

Jeg snakker gjerne med ungdom som synes livet er blitt vanskelig av ulike grunner, enten de føler seg nedfor, har angst eller problemer med å forholde seg til andre. Dette har jeg mye erfaring med fra arbeidet som fastlege. Jeg ønsker å prioritere samtaler der vi kan treffes ansikt-til-ansikt, f.eks. på en kafé.

Ingeborg

Etter flere års erfaring som samtalepartner for barn og ungdom, har jeg lært mye om hvordan man skal kunne hjelpe andre. Jeg har spesielt kompetanse i søvnproblematikk – ofte er det vanskelig å sove når det skjer ting i livet, eller rundt seg. Da kan det være ekstra nyttig å prate om det. Ellers lytter jeg gjerne både når livet gjør vondt og når det smiler.

Merete

Jeg har jobbet som helsesykepleier i mange år og har erfaring i å snakke med barn og ungdom i alle aldre. Jeg har utdanning og erfaring når det gjelder vansker i relasjoner, med venner, i familien, som konflikter, psykisk/ fysisk sykdom og rus. Jeg er god til å lytte og er opptatt av at barn og unge skal bli hørt og anerkjent for den de er.