Hvem snakker du med?

Alle samtalepartnerne her hos UngPrat har god erfaring i å snakke med unge. Bli bedre kjent med noen av dem her:

Hermod

Blant annet gjennom jobben som ambulansearbeider og leder for forskjellige ungdomsgrupper i mange år, har jeg blitt godt trenet i å snakke om mange forskjellige utfordringer som kan påvirke hverdagen til barn og ungdom. Jeg liker å lytte, og på en omsorgsfull, trygg og respektfull måte hjelpe barn og unge til å finne løsninger.

Maren 

Jeg jobber som helserådgiver på Blå Kors Chat-senter hvor jeg snakker med mange barn og unge. Gjennom samtalene erfarer jeg at det hjelper å fortelle noen om ens historie, og at å snakke om det som er vanskelig og utfordrende kan dempe uro, stress og angst. Med meg kan du snakke om alt du bærer på inni deg, og jeg vil gjerne være sammen med deg i det og lytte til deg.

Phillip

Som psykologistudent og tidligere fotballtrener, så har jeg møtt mange ungdommer som kjenner på stress og press. For meg er det viktig å kunne være en støttespiller for ungdom i en tøff hverdag. Livet kan være røft, både hjemme, og på skolen. Jeg er trygg og rolig som person, og vil gjerne finne gode løsninger sammen.

Janne 

Jeg har hatt mange samtaler med ungdom som kjenner på press og stress, og synes at det er lettere å prate med noen man ikke kjenner fra før. Når man har det vanskelig trenger man noen som kan støtte og lytte for å sortere tanker og følelser. Det vil jeg gjerne hjelpe til med.

Hans Georg

Jeg jobber til daglig på skole som sosiallærer, og lang har erfaring med å snakke med ungdom om det meste. Jeg er god til å lytte, og har også møtt mange barn og unge som har vært i vanskelige situasjoner, siden hjemmet mitt har vært beredskapshjem.

Ingeborg

Etter flere års erfaring som samtalepartner for barn og ungdom, har jeg lært mye om hvordan man skal kunne hjelpe andre. Jeg har spesielt kompetanse i søvnproblematikk – ofte er det vanskelig å sove når det skjer ting i livet, eller rundt seg. Da kan det være ekstra nyttig å prate om det. Ellers lytter jeg gjerne både når livet gjør vondt og når det smiler.

Roar 

Jeg har alltid hatt et hjerte for ungdom og spesielt for de som opplever å være annerledes/utenfor/ensomme.

De utfordringer som du møter vil jeg gjerne lytte til. Sammen kan vi finne ut av det meste. Hører gjerne fra deg!

Lillian 

Jeg har arbeidet som rådgiver i skolen i mange år, så jeg har lang erfaring med å lytte til og snakke med ungdom om de fleste spørsmål og utfordringer som dukker opp.  Det kan være skolespørsmål, mobbeopplevelser, prestasjonspress, selvbilde osv. Jeg liker å snakke med ungdom og synes det er kjempespennende å være på jakt etter noen god løsninger.

Hilde 

Jeg jobber til daglig som barn og ungdomsarbeider på en skole. Noe av det som er det beste med jobben er å kunne være der for alle elevene, og vise at jeg bryr meg om dem. Jeg er en person du kan snakke med når livet føles bra og når livet føles kjipt. Som person er jeg ærlig, åpen, og omsorgsfull.

Kristin 

Noen ganger kan det være litt godt å snakke med noen som man ikke kjenner fra før, og som vil lytte og hjelpe uansett hva det gjelder. Som sosionom og diakon har jeg hatt mange samtaler med ungdommer om stort og smått. Hvis du trenger noen å prate med, så lytter jeg gjerne.

Tor

Jeg snakker gjerne med ungdom som synes livet er blitt vanskelig av ulike grunner, enten de føler seg nedfor, har angst eller problemer med å forholde seg til andre. Dette har jeg mye erfaring med fra arbeidet som fastlege. Jeg ønsker å prioritere samtaler der vi kan treffes ansikt-til-ansikt, f.eks. på en kafé.

Kjellfrid

Jeg har i lang tid jobbet med mennesker som møter utfordringer som i utgangspunktet er ganske hverdagslige, for eksempel å føle seg utenfor, å kjenne seg presset og stresset, å miste troen på seg selv – og masse annet. Jeg tror jeg vet litt om hva som skal til for å være støttende og forståelsesfull når livet virker håpløst. Jeg tekster veldig gjerne med deg.

Merete

Jeg har jobbet som helsesykepleier i mange år og har erfaring i å snakke med barn og ungdom i alle aldre. Jeg har utdanning og erfaring når det gjelder vansker i relasjoner, med venner, i familien, som konflikter, psykisk/ fysisk sykdom og rus. Jeg er god til å lytte og er opptatt av at barn og unge skal bli hørt og anerkjent for den de er.

Bendik 

Jeg jobber til vanlig som Helserådgiver på Chatt-senteret, og chatter med ungdom om alle mulige temaer som er vanskelige. Jeg er en person som tåler å høre på det som er tungt for deg, og har et ønske om å være til hjelp.

Eva Maria 

Jeg er 50 år gammel, mor til tre barn, og farmor til 4 barn. Jeg er utdannet sosionom og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg liker å snakke med mennesker, og synes det er hyggelig å kunne hjelpe å finne gode løsninger sammen med de som ønsker det.