Bli frivillig for UngPrat

Ønsker du å bli en av våre samtalepartnere?

Blå Kors UngPrat.no er en gratis, lokal samtale- tjeneste for ungdom mellom 13 til 24 år. Mange trenger trygge voksne å dele vanskelige tanker og følelser med. Våre frivillige samtalepartnere gir av din tid for å snakke med dem.

Alle våre samtalepartnere i Blå Kors UngPrat.no er Tidgivere, dvs frivillige i Blå Kors.

En Tidgiver er en som ønsker å gi av sin fritid og bety noe for andre. Mange ungdommer i regionen vår bærer på tunge tanker og følelser alene. De vet ikke hvem de kan dele dette med. Ønsker du å gjøre en forskjell for disse ungdommene? Å være Tidgiver i Blå Kors UngPrat.no betyr at du er tilgjengelig til å ta en samtale med ungdom når det passer for deg.

Ungdommene sender en SMS til 2474, og en forespørsel om samtale blir formidlet til en av de frivillige samtalepartnerne. Dersom det passer, tar Tidgiveren kontakt med ungdommen direkte for å høre om samtalen videre skal gjøres via meldinger, på telefon eller møtes.

Hvem kan bli samtalepartner?

  • Du må ha kompetanse og erfaring fra å snakke med ungdom.
  • Du blir innkalt til intervju, gir referanser og leverer politiattest.
  • Vi kan tilby veiledning, debriefing, fagkvelder og sosiale kvelder sammen med de andre Tidgiverne. 

Kontakt oss:

Hør gjerne fra deg til Maria Engervik på maria.engervik@blakors.no, eller ta kontakt på mobil: 411 28 252

«I sentrum står et menneske»